Classys Szicer

Scizer er en HiFu baseret maskine der leverer makro fokuseret ultralyd direkte ind i fedtaflejringer i det subkutante væv samtidig med at dette nedkøles.. Metoden er sikker og vinder stadig større indpasning i klinikkerne.

Download